Teď můžete dosáhnout vyšší 
výkonnosti v široké řadě modelů 
a velikostí včetně dokonalého 
provedení Vaší práce. Nová řada 
žacích mačkačů John Deere nabízí nepřekonatelnou kvalitu střihu a prověřené kondicionéry 
s novými prvky pro dosažení  takové kvality píce, jakou požadujete.

Žací mačkače John Deere MoCo

Model Typ Pracovní záběr
228A Čelně nesený 2,8 m
131 Čelně nesený 3,1 m
331 Boční, vzadu nesený 3,1 m
1365 Závěsný 3 m
1465 Závěsný 3 m
946 Centrálně zavěšený 4 m
956 Centrálně zavěšený 4,5 m

Osazením nového, čelně neseného 
modelu 131 MoCo k závěsnému mačkači 
vzadu Vám umožní takřka zdvojnásobit 
výkonnost. Hydropneumatické odpružení 
zajišťuje optimální kopírování terénu.Dosáhněte vysoké úrovně 
výkonnosti na Vašem velkém 
hospodářství s novým, vzadu 
neseným hydropneumaticky 
odpruženým modelem 331 MoCo 
(pracovní záběr 3,1 m).


Seskupte do jednoho řádku
píci z 8 mebo 9 metrů novým 
velkým překladačem, osazeným 
na Vašem širokém, centrálně 
zavěšeném mačkači 946 
nebo 956 MoCo.

     
nahoru

zpět